Get in touch!

Use our experience on your projects. Talk to us.

Let`s stay in touch

Wrocław (HQ)

ul. Duńska 9

54-427 Wrocław

Poland

Gdańsk

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Poland

Rzeszów

ul. Warszawska 18

35-202 Rzeszów

Poland

Toruń

ul. Grudziądzka 46-48

87-100 Toruń

Poland

Follow us
Droptica Sp. z o.o.
Duńska 9
54-427 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI wydział gospodarczy
KRS NR 0000456501
NIP: 897-178-87-56
REGON: 022065689
Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN